dr Marija Đurić

dr Marija Đurić

Doktor stomatologije, specijalista stomatološke protetike.

Marija Đurić rođena je 1976. u Kragujevcu gdje je završila osnovnu školu, po završetku osnovne škole upisuje Prvu kragujevačku gimnaziju.

Nakon srednje škole odlazi u Beograd, upisuje “Stomatološki fakultet” koji završava 2002.

Dio staža obavlja u Zdravstvenoj ustanovi “Studentska poliklinika” u Beogradu.

U martu 2003. sa preseljenjem u Čelinac počinje da radi u “Domu Zdravlja”

Osnivanjem vlastite stomatološke ambulante 2004. gradi uspješnu poslovnu karijeru.
Svoje znanje i stručnost usavršavala je na brojnim stručnim predavanjima i kongresima u zemlji i inostranstvu.

Nakon deset godina rada u praksi upisuje specijalizaciju iz stomatološke protetike na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Banjaluci a klinički dio staža obavlja u JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka.

Nakon obavljenog specijalističkog staža 2017. polaže specijalistički ispit i stiče zvanje – specijalista stomatološke protetike.