dr Igor Đurić

dr Igor Đurić

Doktor stomatologije, specijalista oralne hirurgije.

Igor Đurić rođen je 1976. Nakon završene osnovne škole u Čelincu 1991. upisuje srednju „Zubotehničku školu“ u Beogradu.

Po završetku srednje škole upisuje Stomatološki fakultet u Beogradu koji završava 2003. a prvo zaposlenje dobija u Domu zdravlja u Čelincu gdje radi do oktobra 2004. nakon čega osniva vlastitu Somatološku ambulantu „dr Đurić“

Nakon osam godina rada u praksi upisuje specijalizaciju iz oralne hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Banjaluci a klinički dio staža obavlja na Klinici za oralnu hirurgiju u Novom Sadu.

Nakon obavljenog specijalističkog staža 2014. polaže specijalistički ispit i stiče zvanje - specijalista oralne hirurgije.

Osim profesionalnog obavljanja djelatnosti, kao predsjednik Komisije za primjenu propisa, pri Komori doktora stomatologije (u period od 2010. do 2014.) učestvuje u pripremi i izradi više pravilnika u okviru Zakona o zdravstvenoj zaštiti u Ministarstvu zdravlja RS.

Član je Udruženja specijalista doktora stomatologije RS kao i Udruženja implantologa Srbije.

Učesnik je brojnih stručnih predavanja u zemlji i inostranstvu.